„SZÜLŐSÉG”

Kevesebb: https://ugrifules.com/csoportfoglalkozas/

„SZÜLŐSÉG”- tematikus csoportfoglalkozás (térítésmentes) Vajon jó szülő vagyok? Milyen nevelési stílust képviselek? Folytatom-e azt a mintát, amit gyermekként a szüleimtől tanultam, van-e lehetőségem változtatni figyelembe véve az egyéni élethelyzetemet? Egyáltalán milyen a „jó szülő”? Ezek a kérdések gyakran foglalkoztatják a gyermeket nevelő párokat, leendő szülőket. A tudatos szülői magatartás elemei az önismeret fejlődésén keresztül változnak, minőségileg átalakulnak. A gyermekvállalás megtervezésétől, a fogantatástól az iskolába lépésig tartó korai gyermekkorral kapcsolatos nevelési, kapcsolati kérdések feldolgozásával, egymás szülői mintáinak megismerésével a támogató, szemléletformáló csoportos foglalkozásokat ajánlunk az érdeklődő szülőknek, családtagoknak. Célunk a résztvevő családtagokat, szülőket, nagyszülőket megerősíteni a gyermekekkel kapcsolatos szerepükben, kompetenciáikban. A személyes hatékonyság növelésével megerősödik az önbizalom, az elfogadó attitűd, a családtagok közötti együttműködés képessége, a problémamegoldó gondolkodás, megengedő kommunikáció. A konkrét témák közös feldolgozásával, praktikus megoldásmódok megosztásával és összegyűjtésével a résztvevők tanulhatnak egymás tapasztalataiból. A találkozásokon a gyermekvárástól egészen az iskolába lépésig felmerülő kérdésekkel foglalkozunk. Általános témáink:  A családdá válás, családi rendszer  A szülővé válás folyamata, előzetes elvárások, szülői szerepek  Szülő és gyermek összeillősége, szenzitív gondozói magatartás  Életciklusok, változások a családban  Szülői feladatok a különböző életkorokban  Szülői magatartásformák, nevelési szemléletmódok  A szülők párkapcsolata, személyes igények  Határtartás a családtagok között  Dackorszak, tipikus nevelési helyzetek  Az érzelmek-érzések hatékony kifejezése  Bizalom-biztonság, kötődés  A tipikus testi, pszichés fejlődés, mire figyeljünk?  Az óvoda/iskolaválasztás szempontjai  A mozaikcsaládok nehézségei  Veszteség feldolgozása

Tervezett időpontok:
A csoportfoglalkozásra 5 alkalommal kerül sor, természetesen nem kötelező mindegyiken részt venni. A foglalkozásokat szakképzett előadó vezeti, akitől lehet nem csak az aktuális előadások témájához kapcsolódó dolgokat is kérdezni.
A foglalkozások az Ugrifüles Játszóházban lesznek, hetente szerdai napokon 15.00 órától 17.00 óráig. A bölcsődéinkbe járó gyerekek részére a foglalkozás időtartama alatt a bölcsődében ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítunk, majd 17.00 órától a gyerekekkel együtt lehetőség van a játszóházban egy kötetlen beszélgetésre, játékra is. Időpontok: 11.11. szerda 15.00-17.00 11.18. szerda 15.00-17.00 11.25. szerda 15.00-17.00 12.02. szerda 15.00-17.00 12.09. szerda 15.00-17.00 Miért hasznos ez a Szülőnek? Lehetőség nyílik hasonló helyzetben lévő szülőkkel fontos, praktikus kérdésekről beszélgetni, olyan témákban elmélyedni, ami a korai életkorú gyermekek fejlődésével, sajátosságaival kapcsolatos. Támogató, elfogadó, tapintatos, rugalmas szakmai légkörben, szülőtársakkal közösen együttműködve megerősödnek a szülői kompetenciák, és fontos alapfogalmak tisztázására kerülhet sor. A gyermekneveléssel kapcsolatos gyakorlati kérdések mellett kapcsolati és családi struktúrák, határok, nevelési elvek áttekintésére is lehetőséget ad a szülőtársakkal közösen biztosított kapcsolati tér, meleg érzelmi légkör. Kiket várunk a csoportokba? Gyermeke(ke)t nevelő/váró családokat hívunk: (leendő) szülőket (beleértve a nevelőszülőket, örökbefogadó szülőket), valamint a gyermek(ek) nevelésében résztvevő egyéb családtagokat – a gyermek fogantatásától az iskolába lépéséig terjedő életkorhoz kötődően. A csoportfoglalkozás keretei Általában 10-12 fős tematikus csoportokban dolgozunk. Az időkeretet az igényekhez igazítjuk. A szülőcsoport folyamatot tréneri tapasztalattal, családterápiában vagy családokkal végzett segítő munkában képzett és gyakorlott szakember(ek) vezeti(k). A jelentkezés módja: Jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével e-mailen (ugrifules@ugrifules.com), vagy személyesen az Ugrifüles Nonprofit Kft-nél a bölcsődében (Keszthely, Tomaji sor 18.). Felvilágosítás, információ az alábbi számon kérhető: 06/30-85-00-637.

ELJÁRÁSREND BÖLCSŐDÉK RÉSZÉRE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKRÓL

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében bölcsődék működtetése során az alábbi járványügyi megelőző szabályok betartását kell alkalmazni.

Egészséges gyermek és dolgozó   

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.

Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják fel a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.

Személyi higiéne

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Kerülni szükséges továbbá a felesleges közvetlen testkontaktust, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állásáról.

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a bölcsődébe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.

Az NNK nem javasolja, hogy a bölcsődei ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

Kontaktusok csökkentése

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során, az öltözőben, egy időben lehetőleg csak annyian tartózkodjanak, hogy a szükséges védőtávolság betartására kerülhessen, az ott tartózkodási idő minimalizálása mellett.

Amennyiben a gyermekek zárt térben történő fogadásakor a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, úgy az átadás idejére a felnőttek részére javasolt a maszkhasználat.

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Fokozott fertőtlenítés      

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A helyiségek UV-fénnyel történő fertőtlenítése kizárólag emberek távollétében történhet.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő, a takarítószer, fertőtlenítőszer használatához előírt védőeszköz biztosítása szükséges.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt, textilkéztörlő és kézszárító használata kerülendő.

A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.

Fokozott szellőztetés, légtechnika rendszerek helyes használata

Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését.

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

A több ember által használt helyiségekben a nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegő ellátást és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

  • a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a levegőáramot felfele irányítsák),
  • a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri (3-5 alkalommal) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,
  • a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
  • nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
  • a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét zsúfoltabb helyiségekben, nagyobb igénybevétel esetén (egészségügyi szolgáltatók, osztálytermek) cseréljék az előírtnál gyakrabban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
  • megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

  • használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.
  • a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét nagyobb igénybevétel esetén (például kórtermek, üzlethelyiségek, osztálytermek) végezzék gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
  • az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
  • az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti,

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Megjelent: 2020. szeptember 14.

Angol dalos Klub

Könnyed, játékos, dalos foglalkozásra invitálunk minden 1-3 éves gyerkőcöt szüleivel, ahol az angol daloké a főszerep és természetesen a játéké! A foglalkozások heti 1x kerülnek megrendezésre keddenként 9:30 órától- Októbertől 10:00 órától, 30 percesek angol nyelven, képzett Helen Doron tanár vezetésével. A foglalkozás ára 2500,-Ft/alkalom, amiben benne foglaltatik a játszótér használata is! Bármilyen kérdésetekkel forduljatok hozzánk bizalommal: keszthelylearningstudio@live.com

 

Icri-piciri újdonság:

Az Ugrifüles fő profilja a Családi bölcsődék működtetése, de nagy szívügyünknek tartjuk a Családi Játszóházunkat, ami többek közt klubhelyiségként, születésnapi helyszínként szolgált és megannyi foglalkozásnak adott teret az évek során. A gonosz, csúnya vírus eljövetelével lakat került az ajtóra. (sok-sok szomorú szmájli) Az idő múlásával elképzelések születtek meg bennünk és a háttérben elkezdtünk tevékenykedni… Két részre bontottuk a „megújulás” fázisait, aminek első részével a napokban végeztünk. Ennek bizonyítása a képekben rejlik. A játszóház kialakítását tekintve megmaradt a családias jelleg, és többnyire ugyanazokat a szolgáltatásokat visszük tovább. Sajnos a vírus még mindig garázdálkodik, így augusztus 3-tól bejelentkezés alapján tudtok jönni családostul, barátostul… Így nem kell nagy tömegre számítanotok  És, hogy a felújítás második fázisáról is szó essen, azt valahogy ősszel szeretnénk elkezdeni, és főleg az izomzat és az interaktív jelleg kerül majd a fókuszba.

GARÁZS VARÁZS

Szeretettel várunk minden szét, össze, és át nézőt 

Hozzátok a gyerkőcöket is, amíg Ők játszanak, nyugodtan tudtok válogatni 🥰

Megosztásért jár a szívecske ❤️

BABA, ANYA, APA, MAMA, PAPA talik

Játszós, beszélgetős… 🥰 

Babás barátoknak, ismerősöknek szeretném ajánlani kertvárosi játszónkat, ami helyszínt adhat a találkozóknak, amolyan BABA, ANYA, APA, MAMA, PAPA taliknak. 🙃 

A játszó, négy hónapos kortól, nagyjából nyolc éves korig ad teret és játéklehetőséget a kicsiknek. Jó idő esetén(amiben mostanság kevés részünk volt) pedig vár a játszótér/kert.

Keressetek minket bizalommal: +3630/8500-637 Ugrifüles / A megosztásokért jár a mosoly 😁

Képek: ITT (fb)

Babajelbeszéd alaptanfolyam és bemutató foglalkozás…

Gyere, tartozz Te is a zalai Babakezek közösségbe! 🙌

6 hetes alaptanfolyam indul 2019.06.17.-én 10:00 órakor Keszthelyen az UGRIFÜLES Játszóházban! (Keszthely, Tomaji sor 18.)

Az első óra bemutató foglalkozás is egyben, gyere, pillants bele a foglalkozások hangulatába, és sajátítsd el az első jeleket! 😉

MIT ADHAT Nektek a tanfolyam?

👍 Kevesebb hisztit. Az a baba, aki a jelnyelvet használja, sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz.
👍 Kevesebb frusztrációt, tippelgetést, amivel próbálod kitalálni, miért sír a gyermeked.
👍 Egy lehetőséget, hogy a gyermeked pontosan ki tudja fejezni a gondolatait.
👍 Egy eszközt ami segíti a beszédfejlődést, megalapozza a későbbi gördülékenyebb idegen nyelv tanulást, sőt pozitívan hat az írás és olvasás elsajátításra is.
👍 Hasznosan együtt töltött közös időt, amivel különlegesebbé teheted a kapcsolatotokat.
👍 Egy jó játékot, ami bármikor előkapható, és számtalan helyzetben húzhat ki nehéz helyzetekből, vagy teheti vidámabbá a mindennapokat.
👍 Egy szuper közösséget, ahol hasonlóan gondolkodó szülőkkel találkozhatsz, beszélgethetsz!
+
🥳 Minden foglalkozás után KEDVEZMÉNYES ÁRON vehetitek birtokba a JÁTSZÓHÁZat!

A tanfolyamon 6×45 perces foglalkozásokon tanulhatod meg a babajelbeszéd fortélyait s eközben a gyermeked játszva fejlődik!
Kis csoport létszám (maximum 8 fő), így minden babára és anyukára kiemelt figyelem jut!

A tanfolyam ára: 16.400 Ft

Jelentkezés: https://babakezek.hu/tanfolyam/alaptanfolyam-tanfolyamok-zala-megyeben-2019-06-17-10-00

További információ a babajelbeszédről:
www.babakezek.hu
youtube.com/babakezek

#ünneplés

Itt a tavasz, itt a nyár, ünnepelj nálunk, az Ugrifüles vár…(jajj) 😀

3 csomag, játszókert és ház, a vázában szép virág és ha tovább maradnátok(ami tuti) mint 3 óra, ám legyen 🙂

Ha még nem voltál nálunk, foglalj időpontot telefonon és nézz ki személyesen : +36 30 8500 637