CSALÁDBARÁT

CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE AZ UGRIFÜLES NONPROFIT KFT-NÉL

1/2020. számú ügyvezetői utasítás

1.    Munkaszervezés a családi bölcsődékben, munkaidő beosztás, atipikus munkavégzés lehetőségei

Szolgáltatást nyújtó személyek munkaidő beosztása

A családi bölcsődék főállású dolgozói heti 40 óra munkaidőkerettel dolgoznak. A rugalmas munkaidő-beosztás lehetővé teszi, hogy a napi nyitvatartási idő (hétköznap 7.30-16.00) mellett, az eseti gyermeklétszámtól függően a munkaidő felhasználásáról szabadon dönthetnek. Egy felügyelő egyszerre maximum 5 kisgyermekkel lehet egyedül, a munkaidőt csoportonként kell eszerint megszervezni, segítve egymás munkavégzését. A törzsidő minden hétköznap 8.30-12.00 óráig tart, mely alatt mindkét szolgáltatás nyújtónak a csoportban kell lenni.

A csoportokban a szabad férőhelyek függvényében gyermekfelügyelet vállalható, melynek időtartama minden nap 7.30-19.00 óra. Babahotel szolgáltatás este 19.00 és reggel 7.30 között vehető igénybe. Gyermekfelügyeleti időbeosztást a Munkáltató a Munkavállalóval a felügyelet igénybevétele előtt lehetőleg 10 nappal egyezteti, de arra a Munkavállalót nem kötelezheti. A gyermekfelügyelet ellátásáért munkaidőkedvezmény adható, vagy a Munkavállaló kérésére többletjuttatásként (túlóra elszámolás) kifizethető.

A csoportok napirendjét és időbeosztását a szakmai programok szerint kell alakítani. A munkaidő során az ebédszünetet a gyermekek alvásidejére kell időzíteni, amikor elegendő közös felügyeletet biztosítani a két csoportban, mivel a bölcsődei csoportok egybenyithatóak. A tényleges munkaidőt a Munkavállalók a jelenléti íven rögzítik.

Digitális eszközeink, munkaállomásaink, illetve közösségi tereink kialakítása is támogatja a rugalmas, nem helyhez kötött munkavégzést (wifi kapcsolat, laptop biztosítása). A dolgozók számára az adminisztratív feladatok elvégzéséhez (normatíva igénylés, szakmai anyagok kidolgozása, rendezvények szervezése, kapcsolattartás a szülőkkel online felületeken és telefonon) home office munkavégzés lehetősége is biztosított.

Kisegítő személyek, helyettesek munkaidő beosztása

A részmunkaidős kisegítő munkaidő beosztását az ügyvezető állapítja meg a heti 20 órás munkakereten belül, figyelembe véve a helyettesítések szükségességét.

Helyettesítés megszervezésére eseti jelleggel alkalmi munkavállalói könyvvel is van lehetőség. Ezesetben ugyanazzal a munkavállalóval naponta legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesít. Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony öt egymást követő munkanapig egyidejűleg is létesíthető.

Játszóház vezető munkaidő beosztása

A játszóház vezető részére a Munkáltató a munkaidő beosztásának jogát – a munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára telljes mértékben átengedi. A munkaidő beosztását a játszóházi programok, foglalások figyelembe vételével kell megvalósítani.

A játszóház vezető jogosult alkalomszerűen, saját akaratából, a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetve heti egy-két napot otthonról dolgozni (home office).

A Munkáltató a távmunkás számára biztosít a telephelyétől eltérő helyen (otthonában) egy olyan munkakörnyezetet, ahol infokommunikációs eszközök segítségével egyes feladatait teljes mértékben el tudja látni. Az otthoni számítógép one drive felületen keresztül, szinkronizáltan össze van kötve a munkahellyel, amin keresztül a Munkáltató tartja a kapcsolatot a Munkavállalóval.

2.    Jó gyakorlatok bevezetése

Atipikus foglalkoztatási formák egyre szélesebb alkalmazásával az Ugrifüles Nonprofit Kft támogatja a munka és a magánélet feszültségeinek enyhítését, támogatjuk a szakmai és családi élet összehangolását, illetve segítjük munkavállalóinkat a család egészére vonatkozó gondoskodási feladataikban.

Célunk a munkaerő megtartását segítő jó gyakorlatok bevezetése, napi szinten történő alkalmazása az alábbiak szerint:

 • hangsúlyt fektetünk a munkatársak igényeinek megismerésére, a személyes problémák kezelése (személyes megbeszélések, belső facebook csoport működtetése)
 • évente legalább 2 alkalommal lehetőséget biztosítunk a dolgozóink számára az ötleteik, javaslataik szervezett keretek közt történő megfogalmazására (ötletbörze)
 • erős a cég belső kommunikációs csatornája, a dolgozók folyamatos tájékoztatása megtörténik a döntésekről és így megvalósul az aktívabb bevonásuk a céges működésbe;
 • pályázatot nyújtottunk be munkavállalói képzések, csapatépítés, stresszkezelő és egyéb tréningek megvalósítására – ezt hosszú távon folytatni szeretnénk
 • támogatjuk a dolgozóink továbbképzését, a szükséges alapképzés elvégzése mellett kreditszerző képzéseket is ajánlunk számukra (munkaidő kedvezmény, utazási költségtérítés);
 • célunk a munkavállalói kötődés erősítése a kis családi cég irányába (személyes gesztusok – ingyenes belépők a családtagoknak, ajándékutalványok, közös ünnepségek, élmény alapú működés);
 • hosszú távú célunk pályakezdők alkalmazása pályázati keretek között, és részükre folyamatos mentorálás biztosítása
 • a bölcsődék mindenkor elsőbbséggel férőhelyet biztosítanak a saját gyermekek számára, mely nagyszülőként is igénybe vehető.

3.    Családi élet és munkahely összehangolása

Az alábbi intézkedésekkel segítjük a dolgozóink családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását:

 • A szabadság kiadásáról a Munkavállaló szabadon rendelkezhet, a helyettesítési kapacitások figyelembe vételével, kivéve a téli üzemi leállás 1 hetes időtartamát.
 • Kismamákat/kisgyerekes nagyszülőket érintő kedvezmények:
  • saját gyermek ingyenes bölcsődei ellátása a térítési díj szabályzatban rögzített módon
  • ingyenes korlátlan játszóházhasználat nyitvatartási időben
  • családi születésnapok szervezésére 50%-os kedvezmény az 1. csomagra
  • a GYED, GYES, GYET alatt lévő munkavállalók meghívása a rendezvényekre, képzésekre, programokra
  • munkaidőkedvezmény biztosítása az orvosi vizsgálatok idejére, illetve a szoptatáshoz
  • Mikulás csomag összeállítása a gyerekeknek
 • Honlapunkon a családalapítást, szülővé válást segítő tudástárat hoztunk létre, hasznos információkkal.
 • Támogatjuk és lehetőség szerint megszervezzük a szülőséggel kapcsolatos előadások, rendezvények, programok megtartását.
 • A bölcsődékben a szülők és a munkavállalók egymás között szakember-ajánló felület hoznak létre, amiben segítik egymást megbízható bébiszittert, állatorvost, szerelőt vagy éppen kivitelezőt találni. Saját dolgozóink számára gyermekfelügyelőként kiegészítő kereseti lehetőséget biztosítunk családjainknál.
 • A dolgozóink és a szülők számára minden információt közzéteszünk a megváltozott élethelyzetek munkaügyi és adminisztratív vonatkozásairól (honlapunkon, zárt facebook csoportban, illetve a faliújságon).
 • A dolgozóink számára továbbképzési tervet készítünk, és támogatjuk az oktatási/önfejlesztési portfólió elkészítését. A továbbképzések elvégzését munkaidőkedvezménnyel és utazási költségtérítéssel támogatjuk.
 • A dolgozóinknak a játszóházunkban pár órás szakképzett gyermekfelügyeletet biztosít azokra az esetekre, amikor a személyes jelenlétünk nélkülözhetetlen a munkához. Főként az iskolai szünetek, munkaszombatok és nevelésnélküli munkanapok áthidalását könnyíti meg.
 • Sérült, beteg vagy idős hozzátartozókról való gondoskodás időtartamára vonatkozóan munkaidőkedvezményt az ügyvezető a Munkavállalóval közösen állapítja meg.

4.    Dolgozói juttatások

A Kft minden dolgozója számára az alábbi munkabéren kívüli juttatásokat biztosítja:

 • Parkolás az intézmény saját parkolójában
 • Munkaruhaként: az ebédeltetéshez saját használatra 1 db kötény, munkaruhaként évente 2 db logózott bölcsődei póló, benti papucs
 • Mikuláscsomag a dolgozó családjában élő 10 év alatti kisgyermekek részére
 • Karácsonyi ajándék (szaloncukor, 5000 ft könyvvásárlási utalvány/fő)

5.    Egészségügyi programok, sport, közösségépítés

Támogatjuk a munkavállalóink számára ingyenesen meghirdetett szűrővizsgálatokon való részvételt (munkaidőkedvezmény), illetve az orvosi vizsgálatok időtartamára helyettesítésükről gondoskodunk.

Évente egy alkalommal Családi és sportnapot, közösségi és képzési programokat erőforrásainknak megfelelően tervezünk, melyet pályázati források igénybevételével kívánunk erősíteni.

A szükséges anyagköltségek átvállalásával támogatjuk a bölcsőde területén történő önkéntes, közösségépítő munkavégzést (pl. virágosítás, kertgondozás).

6.    Megvalósítás, felelősök

A családbarát intézkedések megvalósításáért Cservenka Dóra Veronika játszóház vezető felelős. Az Ő feladata továbbá az intézkedések végrehajtásához szükséges források felkutatása és pályázatok benyújtása is.

A megvalósítás során az egyes feladatok engedélyezésében az Ugrifüles Nonprofit Kft ügyvezetője, Szűcs László jár el.

A fenti rendelkezések bevezetésére 2020. január 01-től kerül sor.

2020 január 01.

 

                                                                                                                              …………………………

                                                                                                                          Szűcs László ügyvezető